Van As Advocaten

Nieuws

Liefde is ...

Ingevoerd op 1 oktober 2015

... vooraf goede afspraken maken, in plaats van achteraf in een vechtscheiding belanden. Tegenwoordig is de kans dat een eerste huwelijk door een echtscheiding eindigt op aan het lopen van 33% naar 50%. De kans dat een tweede huwelijk door echtscheiding eindigt is al jaren ruim 60%. Een huwelijk eindigt gemiddeld door scheiding na zo’n 10 ... lees verder »


Het kindgebonden budget bijtellen bij inkomen ontvangende ouder

Ingevoerd op 23 september 2015

Zoals uit eerdere artikelen op deze website volgt is per 1 januari 2015 de alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Dit was een fiscaal voordeel voor ouders die alleenstaand waren. Na afschaffing van de alleenstaande ouderkorting werd het kindgebonden budget van alleenstaande ouders verhoogd met de alleenstaande ouderkop van maximaal € 254,00 per ... lees verder »


Verhaal van kosten van het strafproces en detentie

Ingevoerd op 16 september 2015

Momenteel zijn er een tweetal wetsvoorstellen in procedure, welke voorstellen beogen dat veroordeelden een eigen bijdrage moeten betalen aan hun opsporing, vervolging en detentie. De wetsvoorstellen zijn in juni j. l. door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen, terwijl het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie is ... lees verder »


Vechtscheiding of Mediation? Kom vandaag bij ons langs op de dag van de scheiding.

Ingevoerd op 10 september 2015

Het aantal vechtscheidingen in ons land is drastisch toegenomen van 1 op de 10 in 2013 tot in 1 op de 5 in 2015. http://nos.nl/artikel/2056975-advocaten-percentage-vechtscheidingen-gestegen.html Bij een vechtscheiding zijn partijen niet meer gericht op een oplossing, maar zijn zij er alleen nog maar op uit om de ander pijn te doen. Het hoeft ... lees verder »


Modernisering van partneralimentatie op komst!

Ingevoerd op 9 september 2015

Op grond van de huidige wetgeving is de duur van partneralimentatie vastgesteld door een rechter of tussen partijen overeengekomen 12 jaar. Wanneer er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren èn het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar, is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. De verplichting tot het ... lees verder »