Van As Advocaten

Nieuws

Goedkoop de verjaring stuiten

Ingevoerd op 27 juli 2015

Een vordering die strekt tot betaling van een geldsom verjaart in de regel 5 jaar nadat deze opeisbaar is geworden. Na de verjaring kunt u dit bedrag in rechte niet meer opeisen. Om dit te voorkomen kunt u de vordering ‘stuiten’ voordat deze is verjaard. Stuiting heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw gaat lopen en de ... lees verder »


Aanzeggen einde contract: What’s up?

Ingevoerd op 16 juli 2015

Bij een contract voor bepaalde tijd dat 6 maanden of langer heeft geduurd, moet de werkgever 1 maand van te voren schriftelijk aanzeggen dat het contract al dan niet verlengd wordt. De praktijk laat zien dat deze regel nog lang niet overal even consequent wordt toegepast. Dit met als gevolg dat werknemers regelmatig met succes zich kunnen beroepen ... lees verder »


Doorstart na faillissement, wel de lusten niet de lasten

Ingevoerd op 14 juli 2015

De schoenwinkelketen met bijna 40 vestigingen en 360 personeelsleden, Van Dalen, is dinsdag 13 juli jl. failliet verklaard. De curator, Marc van Zanten,  zegt daarover tegen Omroep West dat er te veel vestigingen waren om rendabel te kunnen draaien. Er wordt nu gekeken of er een doorstart mogelijk is met de nog rendabele winkels. Een ... lees verder »


Vader wil kind erkennen: maar wat als moeder niet meewerkt?

Ingevoerd op 3 juli 2015

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan hoeft u uw kind niet te erkennen: de wet voorziet erin dat u, met de geboorte van uw kind, automatisch juridisch vader wordt van dit kind. Daaruit vloeien rechten en plichten voort. Bv. het recht om te erven. Erkenning vindt plaats door het laten opmaken van een akte door de ... lees verder »


Wilt uw werkgever u ontslaan?

Ingevoerd op 24 juni 2015

Ontslagen? Steeds meer werkgevers gebruiken de tijd tot aan de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (per 1 juli 2015) om het personeelsbestand op te schonen. Heeft uw werkgever u ook een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Laat deze nu checken voor een vast bedrag van € 350,-- exclusief btw. U kunt contact opnemen met mevrouw mr. M.P.A. ... lees verder »