Van As Advocaten

Nieuws

Vader wil kind erkennen: maar wat als moeder niet meewerkt?

Ingevoerd op 3 juli 2015

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan hoeft u uw kind niet te erkennen: de wet voorziet erin dat u, met de geboorte van uw kind, automatisch juridisch vader wordt van dit kind. Daaruit vloeien rechten en plichten voort. Bv. het recht om te erven. Erkenning vindt plaats door het laten opmaken van een akte door de ... lees verder »


Wilt uw werkgever u ontslaan?

Ingevoerd op 24 juni 2015

Ontslagen? Steeds meer werkgevers gebruiken de tijd tot aan de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (per 1 juli 2015) om het personeelsbestand op te schonen. Heeft uw werkgever u ook een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Laat deze nu checken voor een vast bedrag van € 350,-- exclusief btw. U kunt contact opnemen met mevrouw mr. M.P.A. ... lees verder »


Procederen 2.0

Ingevoerd op 19 juni 2015

De rechtspraak in Nederland is in drie 'categorieën' onder te verdelen: strafrechtspraak, burgerlijke rechtspraak (ook wel civiele rechtspraak genoemd) en bestuursrechtspraak. Elke categorie wordt weer onder verdeeld in subcategorieën. Een procedure voor de burgerlijke rechter wordt ‘ingeleid’ met een dagvaarding of met een verzoekschrift. ... lees verder »


'Gescheiden ouder snapt niks van kinderalimentatie'

Ingevoerd op 15 juni 2015

Gescheiden ouders snappen niets van kinderalimentatie, zo blijkt uit het artikel uit de Telegraaf. Dat verbaast niet. De alimentatieregels zijn de laatste jaren veelvuldig aan verandering onderhevig geweest. Daarnaast hebben fiscale regels ook direct invloed op de hoogte van de kinder- en partneralimentatie. In veel gevallen wordt er ten ... lees verder »


Vervangende toestemming van de rechter voor een verhuizing?

Ingevoerd op 9 juni 2015

Binnen ons kantoor hebben wij als familierechtadvocaten regelmatig te maken met ouders die met kinderen willen verhuizen binnen Nederland. Als de andere ouder daarvoor toestemming weigert, kan de rechter daarvoor vervangende toestemming verlenen op grond van artikel 1:253a BW. Op het moment dat een ouder met de kinderen reeds is verhuisd zonder ... lees verder »