Van As Advocaten

Nieuws

Met hoeveel procent kunt u uw alimentatie in 2016 verhogen?

Ingevoerd op 18 november 2015

Het indexeringspercentage voor 2016 is bekend! Ieder jaar stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage vast voor  alimentatie. Dit percentage is zowel van toepassing op kinder– als op partneralimentatie. Het indexeringspercentage voor 2016 bedraagt met 1,3 %. Met dit percentage dienen de alimentatiebedragen per 1 januari 2016 ... lees verder »


Vervolg op het “slot” van het alcoholslotprogramma

Ingevoerd op 18 november 2015

In de nieuwsbrief van 4 maart 2015 is aandacht gegeven aan het feit dat het CBR geen alcoholslotprogramma’s meer mag opleggen en dat iemand die verplicht deelneemt aan het alcoholslotprogramma daarnaast niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. Overtreders kregen voorheen een rijbewijs met de code “rijden met een alcoholslot”( het zgn. ... lees verder »


Is uw klant of leverancier in het buitenland gevestigd?

Ingevoerd op 13 november 2015

Indien u met een buitenlandse wederpartij (klant, leverancier, etc.) zaken doet en er ontstaat een conflict, dan levert dat doorgaans (nog) meer problemen op dan een conflict met een Nederlandse wederpartij. De vraag is namelijk: welk recht is van toepassing op het geschil? Aan de hand van welk recht moet bepaald worden welke partij het ... lees verder »


Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!

Ingevoerd op 11 november 2015

Deze slogan werd in het verleden door de overheid gebruikt om exacte vakken voor meisjes te promoten. Nu is de slogan actueel wanneer we kijken naar de veranderingen die op stapel staan op het gebied van het familierecht. Op 19 juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend met als doel het stelsel van partneralimentatie te herzien. Op 20 augustus ... lees verder »


Ondernemers, vergeet (ook) de kleine letters (op een afleverbon) niet!

Ingevoerd op 26 oktober 2015

Algemene voorwaarden De kleine letters, oftewel de algemene voorwaarden, komt men in de praktijk overal tegen. Denk hierbij aan de kleine letters op de (achterzijde van de) factuur, de offerte en/of de afleverbon. Deze kleine letters c.q. algemene voorwaarden bevatten veelal bepalingen die – indien van toepassing – de rechtsverhouding tussen ... lees verder »